Bouwkeuring

Bouwkundige keuring voor aankoop woning

U heeft een geweldig huis gezien en wilt een bod doen? Het eerste wat u wilt is een gedegen bouwkundige keuring, zodat u met een gerust hart verder kunt gaan met de onderhandelingen. Zeer snel een bouwkundige keuring zonder extra last minute kosten? Bel voor een afspraak of vul het onderstaande contactformulier in.

Bouwkundig rapport

Wij bezoeken het huis en registreren tijdens de bouwkundige keuring alle zichtbare tekortkomingen, gebreken en achterstallig onderhoud. U ontvangt een overzicht van de herstel- en onderhoudskosten die u op korte en lange termijn zou moeten maken. Op basis van dit bouwkundige rapport maakt u de juiste keuzes en voldoet u aan de wettelijke verplichting om informatie over gebreken en tekortkomingen van een koopwoning in te winnen.

Faillissement van de aannemer

Ook kunnen wij een opname doen voor het beoordelen van de staat van het werk bij faillissement van een aannemer. Wij verzorgen een keuring verwerken dat in een verslag en maken een opstelling van nog uit te voeren werkzaamheden volgens het oorspronkelijke contract met uw aannemer.

Alle kosten voor niet juist of incompleet uitgevoerd werk worden in het verslag meegenomen. Deze opgave kunt u gebruiken richting een curator om duidelijk te maken wat uw schade is.

Copyright © 2019 Bouwadvies Kreijns | Design & Development door Lama Lama